Besöksdag för kolonister inställd.

På grund av Covid-19 kommer vi inte att ha besöksdagen på onsdagar. Den kommer i stället ersättas med telefontid på onsdagar 9-12 och 13-15. Behövs ett fysiskt möte bokas detta in vid telefonsamtalet. Detta gäller fr.o.m. 8/4 och tillsvidare. Vill de veta mer får de kontakta mig på 040-341897.