Registrera dig

OBSERVERA!
Vi på Fastighets- och gatukontoret har inte kännedom om ditt lösenord och kan därför inte informera dig om detta om du skulle tappa bort det.
Skulle du tappa bort ditt lösenord kan du själv skapa ett nytt med hjälp av ditt personnummer via menyn "Logga in/Glömt lösenord", "Skicka mina inloggninsuppgifter".

Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Hjälp?
Medsökandes Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Hjälp?
Önskemål 
För att få förslag skickade till din e-postadress måste du, förutom att ange dina önskemål här nedan, kryssa i Ja, jag vill ha förslag enligt mina önskemål.
 
  (min 1)
(alla)
Norr
Söder
Väster
Öster
Vinodling (Almåsa)
Ambulerande odlingslådor
Godkännande 

Behandling av personuppgifter

Angivna personuppgifter kommer att lagras i Malmö stads register för administration av kommunens odlingslottskö och kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Behandlingens ändamål är att administrera din plats i kön genom att hantera intresseanmälningar, avgiftsaviseringar, lotterbjudanden, nyhetsbrev m.m. Den rättsliga grunden för behandlingen är att åtgärden är nödvändig för att fullgöra ett eventuellt kommande avtalsförhållande. Ansvarig för behandlingen är Tekniska nämnden i Malmö och personuppgifterna kommer att behandlas av personal på fastighets- och gatukontoret. Personuppgifterna kan bli föremål för utlämnande i enlighet med offentlighetsprincipen. Personuppgifterna sparas så länge som du vill stå kvar i kön och raderas sedan i enlighet med fastighets- och gatukontorets gallringsrutiner. Du har rätt att begära tillgång till personuppgifterna och rättelse eller radering av desamma och har även rätt att begära begränsning av, och invända mot, behandlingen. Du har även rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format, så kallad rätt till dataportabilitet. Ansökan ska ställas till tekniska nämnden. Klagomål med anledning av personuppgiftsbehandlingen ska ställas till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen).

Kontaktuppgifter:

Tekniska nämnden
August Palms plats 1
205 80 Malmö
e-post: tekniskanamnden@malmo.se
Malmö stads dataskyddsombud

August Palms plats 1
205 80 Malmö
e-post: dataskyddsombud@malmo.se

Genom att kryssa i denna ruta bekräftar du att du tagit del av ovan information.